Vurderer strengere koronatiltak

Smittesituasjonen i Lillestrøm har endret seg siste uka, med en markant økning i antall smittetilfeller.

Det muterte viruset utgjør nå omtrent 50 % av alle smittetilfellene, og kommuneoverlegen vurderer oppbemanning for å kunne avvikle smittesporingsarbeidet.

Oslo kommune rapportere om en liknende situasjon, og har nå annonsert at de kommer til å stramme inn på sine koronatiltak. Det er naturlig for Lillestrøm å gjøre det samme. Innbyggerne må derfor forberede seg på strengere tiltak, slik at vi kan beholde kontrollen på smittesituasjonen.

Lillestrøm vil samordne seg med nabokommunene for å finne fram til et omforent tiltaksnivå , så langt som mulig.

Veien videre avklares senest i forbindelse med formannskapet onsdag i neste uke.