Ytterligere lettelser i koronatiltakene

Fra og med onsdag 26. mai er Lillestrøm kommune ikke lenger regulert av de særlig forsterkede tiltakene i kapittel 5 i covid-19-forskriften. Dette innebærer at kommunen selv må vedta nødvendige tiltak i lokal forskrift, utfra smittesituasjonen lokalt og i regionen.

Oppdatert 25. mai

Formannskapet vedtok nye koronarestriksjoner og anbefalinger den 25. mai.

Les forskrifter og anbefalinger her (Gjelder fra midnatt, natt til 26. mai.)

Lettelser

Den lokale forskriften bygger i stor grad på tiltakene slik de er i kapittel 5C. Selv om det er for tidlig å vurdere større lettelser, vedtok formannskapet likevel noen nye lettelser basert på behovet for koordinering med nabokommuner:

 • Det åpnes for skjenking fram til kl. 22:00
 • Det åpnes for individuell fritidsaktivitet innendørs for voksne
 • Det åpnes for mindre arrangementer innendørs – maksimalt 20 personer på faste tilviste plasser. Dette inkluderer ikke private sammenkomster på offentlig sted.
 • Det åpnes for mindre arrangementer utendørs – maksimalt 20 personer til stede uavhengig av om det er tilviste plasser eller ikke. Dette gjelder også for private sammenkomster på offentlig sted. For idretts- og kulturarrangementer for utøvere under 20 år fra samme kommune åpnes det for maksimalt 50 personer til stede.

Tiltak som videreføres

«Selv om smittetallene i Lillestrøm kommune nå er på samme nivå som nasjonalt, er dette ikke nødvendigvis ensbetydende med at kommunen kun kan ha de nasjonale tiltakene», skrev kommunedirektøren i saksframlegget. «Det er grunn til å tro at det nettopp er de strenge smittevernstiltakene som gjør at kommunen i dag har forholdsvis lave smittetall.»

Følgende tiltak beholdes slik de er i dag:

 • Plikt til bruk av munnbind
 • Påbud om hjemmekontor
 • Begrenset åpning av treningssenter
 • Begrenset åpning av svømmehaller, hotellbasseng og lignende
 • Stenging av bingohaller, bowlinghaller, spillehaller og lignende
 • Fritidsaktiviteter for barn følger nasjonale retningslinjer, og fritidsaktivitet utendørs for voksen begrenses til grupper på 20 personer med 1 meters avstand
 • Anbefalingen om maksimalt 5 gjester med noen unntak
 • Smitteverntiltak på byggeplasser