Håndtering av eventuell koronasmitte

Lillestrøm kommune har forberedt seg for å håndtere eventuell koronasmitte i vår kommune. Vi har tett dialog med Ahus og Folkehelseinstituttet.

Under følger litt informasjon om hvem som skal testes for koronasmitte, og hvordan man skal forholde seg hvis man tror man kan være smittet. 

Hvordan kan jeg forebygge smitte?

Koronavirus smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person.
For å redusere risikoen for å bli smittet med alle typer luftveisinfeksjoner, også koronavirus, oppfordres alle til vanlige smittereduserende tiltak som god håndhygiene (håndvask), god hostehygiene (hoste i albue eller i papirtørkle), samt å holde seg hjemme fra jobb og skole hvis man har feber og nedsatt allmenntilstand.

Hvem skal eventuelt testes?

Det er kun de som har symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, tetthet) OG samtidig oppfyller et av følgende kriterier:

  • Oppholdt seg i områder som har vedvarende spredning av koronavirus. Per 25.2.2020 regnes fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia som områder med vedvarende spredning.
    • Anterselva er ikke er del av områdene som krever at man tester seg.
  • Har vært i nærkontakt med person med bekreftet koronasmitte.

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?

Hold deg hjemme. Hvis du har opphold deg i et av områdene med utbrudd og har symptomer på influensa (feber, forkjølet, nedsatt allmenntilstand) skal du ta kontakt på telefon med fastlege på dagtid eller legevakt på kveld/natt. IKKE møt opp på legekontoret eller legevakten for testing. Lillestrøm kommune har foreløpig organisert det slik at helsepersonell kommer hjem til deg for å ta prøver.

Les mer om koronavirus på Folkehelseinstituttet