Alle arbeidsgivere må vurdere hjemmekontor

Som følge av raskt økende smitte av koronavirus, og for å begrense smittespredningen, har kommuneoverlegen i Lillestrøm fattet vedtak om at arbeidsgivere i privat og offentlig sektor som driver virksomhet i Lillestrøm kommune, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra - så langt dette er praktisk mulig.

Kommuneoverlegen begrunner vedtaket i at Covid-19 (koronaviruset) er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfaglig smittsom sykdom, som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker.

Etter 10. mars har smitten spredd seg i Norge uten at man har greid å identifisere smittekjeden for alle som er blitt syke.

I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke overføring av smitte, og det er avgjørende å få satt i verk lokale tiltak raskt.

Forskriften gjelder fra fredag den 14. mars klokken 16, og inntil videre. Vedtaket er fattet med hjemmel i smittevernlovens § 4-1
Vedtaket innebærer at arbeidsgivere må gjøre en vurdering av hvem og hvor mange som må være fysisk tilstede i virksomheten for å opprettholde forsvarlig drift.