Avvik på Skedsmotun bo- og behandlingssenter avdekket

Vi har avdekket en rutinesvikt, ved at en medarbeider som mistenkte smitte, ikke straks ble sendt hjem. Den ansatte var på jobb i tre timer før vedkommende ble sendt hjem. Tilfellet skjedde i uka som gikk, og dette ser vi svært alvorlig på. 

  • Avviket er rapportert og vil umiddelbart bli fulgt opp, det vil si at det følges opp av ledelsen nå.
  • Smitteoppsporing rundt den ansatte er gjennomført, og vi vet hvem den ansatte var i kontakt med.
  • Vi jobber med å isolere Skedsmotun ytterligere. Post 5 er nå stengt og isolert fra resten av sykehjemmet. Vi har stengt for besøk utenfra. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvilke ytterligere tiltak som skal iverksettes senere.