Barnehage og SFO vil fortsatt ikke tilberede mat, og barna må ha med matpakker til alle måltider frem til august. Kostpenger er ikke fakturert for juni.

Mer informasjon om rutiner for levering, henting og annet vil komme fra barnehagen og SFO i løpet av neste uke.

Har du barn i privat barnehage, følg med på informasjon direkte fra dem.

Gjenåpningen skjer som følge av at Kunnskapsdepartementet informerte om at smittespredningen nå er så lav at det kan lettes på smitteverntiltak i skoler og barnehager, onsdag 27. mai. Ny smittevernveileder legges frem fredag 29. mai.