Besøksrestriksjoner på helseinstitusjoner

Pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp-døgnplasser er ekstra sårbare, og har økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av koronavirus (COVID-19).

Helsedirektoratet råder nå følgende personer til å ikke besøke kommunale helseinstitusjoner:

 • Personer som vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus siste 14 dager.
 • Personer som siste 14 dager har vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet med koronavirus. Nærkontakt defineres som:
  • bodd i samme husstand
  • pleiet/behandlet eller håndtert prøver fra smittet pasient uten å ha brukt anbefalt smittevernutstyr
  • oppholdt seg i et avgrenset miljø med en person som er bekreftet syk av koronasmitte i mer enn 15 minutter og på mindre enn to meters avstand, eller har sittet i nærheten (to seter eller nærmere i alle retninger) av en person som er bekreftet syk av koronasmitte, på fly
  • har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk av koronasmitte
 • Personer som siste 14 dager har hatt tegn til luftveisinfeksjon. Hos en del kan koronavirus gi helt milde symptomer. Opplever du lett forkjølelse eller snue, uten andre tegn til sykdom, bør du utsette besøk til institusjon. De samme rådene gjelder for besøk i bofellesskap for utviklingshemming, barneboliger og BPA-ordningene.

Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen. God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte, og besøkende skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter.

Oppdatert informasjon og råd til befolkningen og helsepersonell finnes på på FHI sine sider: