Regjeringen har varslet at det vil bli tillatt å avholde sosiale sammenkomster og  arrangementer på offentlige steder med inntil 50 personer tilstede fra den 7. mai. Betingelsen er at det finnes en ansvarlig arrangør og at anbefalinger om avstand og smittevernhygiene overholdes. Kommunen ert opptatt av å følge de nasjonale retningslinjene, og dermed oppheves den lokale forskriften.

Dette blir mulig

Endringen gjør det mulig å samle grupper på inntil 50 personer på et offentlig sted. Forutsetningen at det holdes minst en meters avstand, og at hygienetiltak er på plass. Det må finnes en arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede, og som påser at retningslinjene overholdes.

De sentrale myndighetene er tydelige på at de nye retningslinjene ikke medfører at man kan ha store, private arrangementer i egen bolig. Konfirmasjoner og 50-årslag hjemme er fremdeles i strid med regelverket. Saken kan imidlertid løses - i alle fall delvis - ved å leie et offentlig sted og gjennomføre arrangementet med en privat ansvarlig. Men grensen går altså ved 50 deltakere, og det er viktig å presisere at anbefalinger om avstand og hygiene alltid skal følges.

Kommuneoverlegen forklarer at hvis du oppholder deg under to meter til andre i over 15 minutter, vil man ved et eventuelt smitteutbrudd bli definert som nærkontakt og derav måtte være i karantene.

– Dette er det greit for folk å vite, slik at de er kjent med hvilken risiko de tar. Det er ikke bare at de kan bli smittet, men også at de kan bli satt i 14 dagers karantene. Hvis det har vært mye flyt i et selskap, og det er uoversiktlig hvem man har vært nærkontakt med, vil hele selskapet kunne bli satt i karantene

Hvis man ikke har et arrangement

For sosiale sammenkomster av det private slaget gjelder fortsatt rådet om fem personer og en meters avstand. I disse dager vil dette for eksempel spille en rolle for russen, som gjerne vil ut og rulle. En russebuss er ikke et offentlig sted, og en tur i russebussen er ikke et offentlig arrangement. Dermed gjelder regelen om fem personer og en meter i denne sammenhengen også.

Lik praksis

-Det er et poeng med lik praksis lokalt og nasjonalt, sier ordfører Jørgen Vik.  - Vi har nå opparbeidet oss en solid erfaring med at de nasjonale smitteverntiltakene er tilstrekkelig også i Lillestrøm kommune. Når det ikke er smittevernfaglig grunn til å ha en mer restriktiv praksis enn den nasjonale, bør dette unngås.

Vedtaket

Vedtatt i formannskapet 6. mai:

I medhold av kommunelovens § 11-8 vedtar formannskapet at forskrift 14. mars 2020 om forebygging av koronasmitte i forbindelse med visse private sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere, Lillestrøm kommune, Viken, oppheves samtidig med at de nasjonale anbefalingene trer i kraft den 7. mai 2020.