Flere smittetilfeller i Lillestrøm

Det er oppdaget smitte på tre nye skoler i Lillestrøm kommune: Skjetten skole, OKS Grunnskole og Lillestrøm videregående skole. I tillegg er det smitte på Kjerulfsgate omsorgsboliger og et smitteutbrudd på Lillestrøm rådhus.

Skjetten skole

 • Ett barn har testet positivt for korona, og er satt i isolasjon.
 • De andre barna på trinnet blir satt i karantene og får tilbud om test, det samme gjelder noen ansatte på trinnet.
 • SFO for 1. trinn og 4. trinn er stengt i uke 45.
 • Barna og ansatte som har vært i nær kontakt med den smittede er satt i karantene og får tilbud om test.
 • Andre elever og ansatte ved skolen kan forholde seg som vanlig, men ha fokus på symptomer og gode smittevernrutiner.
 • Det er ikke mistanke om smitte i lokalene.

OKS Grunnskole

 • Ett barn har testet positivt for korona, og er satt i isolasjon.
 • Barna og ansatte som har vært i nær kontakt med den smittede er satt i karantene til og med 1. november, og blir anbefalt å teste seg.
 • Andre elever og ansatte ved skolen kan forholde seg som vanlig, men ha fokus på symptomer og gode smittevernrutiner.
 • Det er ikke mistanke om smitte i lokalene.

Lillestrøm videregående skole

 • En elev er sannsynlig positiv med korona. Eleven er testet i dag, og smitteoppsporing er gjennomført.
 • Elever og ansatte som har hatt nærkontakt med den antatt smittede skal i karantene i påvente av testsvaret. Ved negativ test kan de komme ut av karantene.
 • Alle andre elever og ansatte kan fortsette skolehverdagen som vanlig.
 • Det er ikke mistanke om smitte i lokalene på skolen.

Kjerulfsgate omsorgsboliger

 • En ansatt ved omsorgsboligen har testet positivt for korona, og er satt i isolasjon. Den ansatte har brukt munnbind.
 • Til sammen er tre ansatte og seks beboere satt i karantene.
 • Det er ikke mistanke om smitte i lokalene.

Lillestrøm rådhus

 • Tre ansatte har testet positivt for korona denne uken, og rådhuset har dermed det som defineres som et utbrudd.
 • Seks ansatte er i karantene som følge av utbruddet.
 • Det er ikke mistanke om smitte i lokalene.