Har du vært på øyeavdelingen ved Ullevål sykehus?

Oslo universitetssykehus ber alle som har vært på Øyeavdelingen på Ullevål sykehus i perioden mandag 24. februar til fredag 28. februar om å holde seg hjemme og begrense sosial kontakt.

Sykehuset kartlegger hvem som kan være utsatt for smitte vil kontakte disse.
 
Pasienter som har vært ved øyeavdelingen denne uken kan ringe 22119000 for nærmere informasjon. Telefonene holder åpent til kl 23.30 lørdag kveld.
 
I tillegg kan Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015 benyttes.