Siste: Barnehagene har nå åpnet igjen.

Barnehagene blir stengt for å stoppe spredning av Korona og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det er dramatisk når barnehager stenger, men det er nødvendig for å hindre smittespredning og sørge for at presset på helsetjenestene ikke blir for stort.

Barnehagene har fått i oppgave å sørge for et tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige omsorgsbehov.

Les om hvem som kan få dette tilsynstilbudet på helsidirektoratet.no

Tilbudet gis i barnehagens ordinære åpningstid, 07.00 – 17.00. 

Hvis du som forelder er i denne kategorien, og har behov for tilsyn for ditt barn, ta kontakt med barnehagen.  

Råd til foreldre 

Barna vil kunne oppleve denne situasjonen som uvant og kanskje skremmende. I denne perioden vil hverdagen være annerledes og det kan være vanskelig. Vi oppfordrer dere til å hjelpe barna deres til å fylle dagene med meningsfylt aktivitet og oppretthold en normal døgnrytme. Vi oppfordrer foreldre til å være rolige og snakke med barna sine om det som skjer. Det er svært få barn som blir syke av Korona og hos de aller fleste er sykdommen mild.
Du kan få råd om å snakke med barn om Korona på helsedirektoratet.no

Generelle råd for smittevern 

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. 
 • Hold minst én meters avstand til personer som hoster. 
 • Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene. 
 • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta. 
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. 
 • Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig. 
 • Finn alternativer til håndhilsing og klemming.   

De generelle rådene gjelder, men beredskapen rundt koronaviruset er trappet opp. Da barnehager og skoler er stengt, og de fleste barna og ungdommene nå befinner seg hjemme, ser vi behov for å presisere hva de nå anbefalte tiltakene betyr konkret for det enkelte barn og den enkelte ungdommen.  

 • Barna/ungdommene skal i utgangspunktet holde seg hjemme, og kontakt bør i hovedsak foregå på sosiale medier.  
 • Ungdom skal ikke oppholde seg ute sammen med andre ungdommer på kveldstid.  
 • Sosiale sammenkomster skal unngås, med det mener vi eksempelvis lekegrupper og bursdagsfeiringer.  
 • Dersom barnet/ungdommen skal ha besøk, bør det være av kun ett annet barn eller en ungdom om gangen, og disse skal holde to meters avstand til hverandre.  

Foreldrebetaling

Foreldre slipper å betale for barnehage så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet, men faktura som er sendt ut må betales og beløpet dere betaler for mye vil krediteres på senere regning.

Bakgrunnen er at regjeringen har bestemt at alle landets barnehager og skoler foreløpig er stengt på grunn av korona-viruset.