Koronasmitte bekreftet i Lillestrøm

En ansatt i Lillestrøm kommune har testet positivt på koronavirus, det vil si at vedkommende er smittet. Vedkommende har vært i nærkontakt med personer på Skjetten skole og Skjetten helsestasjon.

Smittesporing er iverksatt

Kommuneoverlegen i Lillestrøm har iverksatt smittesporing, og vært i kontakt med alle personer som vedkommende har vært i nærkontakt med i tidsrommet som regnes som smitteperioden. Disse er satt i karantene, og følges nå nøye av kommunens helsepersonell.

Personer fra Skjetten helsestasjon i karantene

Personen som ble bekreftet koronasmittet lørdag den 7. mars, var innom Skjetten helsestasjon onsdag 4. mars. Som følge av dette har kommuneoverlegen i Lillestrøm kommune iverksatt tiltak som gjør at det er trygt for alle barn og foreldre å oppsøke helsestasjonen:

  • Personen som var innom er satt i karantene, og følges opp av kommunens helsepersonell.
  • Alle som var i nærkontakt med vedkommende er kontaktet og følges opp med tester og karantene.
  • Utover dette er alle foreskrevne hygienetiltak iverksatt i helsestasjonens lokaler.

Var man på helsestasjonen i perioden 4. – 6. mars, og ikke er kontaktet av kommuneoverlegen i Lillestrøm, trenger man ikke å engste seg for å ha blitt utsatt for smitte.

Det er ingen økt risiko ved å oppsøke helsestasjonen framover.

Åtte fra Skjetten skole i karantene

Fire elever og fire ansatte ved Skjetten skole har også vært i kontakt med personen som har fått bekreftet koronasmitte. Som følge av dette har kommuneoverlegen i Lillestrøm kommune iverksatt tiltak som gjør at det er trygt for alle øvrige elever og de ansatte på skolen.

Alle det gjelder er alle satt i karantene, og følges nøye av kommunens helsepersonell.

Kommuneoverlegen understreker at tiltakene som er iverksatt er tilstrekkelige og i henhold til anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.