Koronastatus uke 47

Smitten i Lillestrøm kommune fortsetter å stige. I uke 47 økte smitten med ca. 25 %.

Antall nye smittede denne uken var 127. Det gir en andel på 260 per 100.000 de siste 14 dagene. Dette er nok en gang den høyeste andelen smittede i løpet av en to uker periode.

Tallene for barn og unge virker å gå noe ned, men det er litt tidlig å evaluere effekt av tiltakene med videregående og ungdomsskoler i rødt og stenging av fritidsaktiviteter.

Uke 47 i tall

  • Totalt antall positive pr 22.11.20: 794
  • Nye positive siste 14.dagene: 225
  • Antall tester tatt sist uke: 1206
  • Andel positive med ukjent smittekilde: 48 %
  • Antall utskrevne covid-19 pasienter fra Ahus: 5
  • Antall pågående utbrudd: 5
  • Aldersgruppe med flest smittede: 30 – 49 år
  • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 7
  • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 2
  • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 3