Koronastatus, uke 49

Mandag klokken 12 var det 1009 påviste tilfeller av koronavirus i Lillestrøm kommune. Det er 122 flere enn på samme tidspunkt i forrige uke.

De siste to ukene er det registrert 218 nye smittetilfeller i kommunen. Dette utgjør 252 smittede per 100.000 innbyggere i samme periode.

Utviklingen

Uke 44: 54 (476)
Uke 45: 94 (566)
Uke 46: 98 (664)
Uke 47: 127 (791)
Uke 48: 96 (887)
Uke 49: 122 (1009)

Smittetrykket i Lillestrøm kommune er med andre ord fortsatt høyt. I praksis har antall smittede ligget på samme nivå i fem uker.

Smitten blant barn og unge synker

Tiltakene som er innført har imidlertid gitt én tydelig endring så langt: Andelen barn og unge som er smittet har sunket de siste to ukene. Smitten blant barn og unge har halvert seg fra forrige uke fra 15 % til 7 %. Andelen ukjent smitte har også gått ned, fra 43 % til 29,5 %. Det er en god utvikling.

Andelen nye smittede i aldersgruppen 19-29 år har imidlertid doblet seg de
siste tre ukene, fra 14,5 % til 30 %. I aldersgruppen 30-49 år holder smitten seg stabil, mens den i aldersgruppen 50-64 år har steget gradvis fra 14,5 % i uke 46 til 20 % i uke 49. I aldersgruppen over 65 år er smitten nå nede i 7 %, noe som er svært positivt i forhold til at dette er en gruppe som oftere får alvorlig forløp.

Utbrudd på arbeidsplass

Det har vært et stort utbrudd ved en bedrift i kommunen som tilbyr tilrettelagt arbeid og voksenopplæring. Utbruddet bidrar til oppgangen i nye smittede, og har ført til smitte flere steder i kommunen.

Om vi tar det totale antallet nye smittede i uke 49 og trekker fra antallet smittede knyttet til det store utbruddet, ville imidlertid det totale antallet nye smittede i kommunen vært fallende fra forrige uke (men da hadde også andelen med ukjent smitte økt). Dette kan uansett tyde på at de strenge sosiale tiltakene har hatt en effekt.