Koronatiltak i Lillestrøm kommune, vedtatt 28.10.2020

Onsdag vedtok formannskapet i Lillestrøm kommune flere koronatiltak, for å bekjempe smitten i kommunen. Formannskapet følger opp med presisering av tiltakene førstkommende fredag, når selve forskriften skal vedtas. Vær derfor obs på at ordlyd og detaljer vil kunne bli annerledes i den vedtatte forskriften.

Formannskapet følger opp med presisering av tiltakene førstkommende fredag, når selve forskriften skal vedtas. Vær derfor obs på at ordlyd og detaljer vil kunne bli annerledes i den vedtatte forskriften.

Følgende tiltak ble vedtatt

 • Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst en meteres avstand
 • Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.
 • Stans i innslipp til utesteder etter kl. 2200
 • Begrensning av deltakere på innendørs arrangementer uten fastmonterte seter endres fra 50 til 20
 • Påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.
 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.
 • Det oppfordres til digital fjernundervisning for studenter der dette er praktisk gjennomførbart.

Fra før gjelder følgende tiltak i kommunen

 • Påbud om munnbind i kollektivtrafikken dersom man ikke kan overholde en meters avstand
 • Begrensning på arrangementer utendørs til 200 personer.
 • De som er tilstede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand (ikke kun ett sete)
 • Skjenkesteder skal stanse skjenking kl. 24.00.
 • Maksimalt 10 personer på private sammenkomster
 • Avventer åpning av fase 1 i breddeidretten for voksne

Ukjente smittekilder

Smittetallene i Lillestrøm kommune er høye, men stabile. Kommunen har hatt 61,5 nye smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dagene. Det er først og fremst voksne mellom 20 og 50 år som blir smittet. De fleste etter innreise, i private hjem eller på arbeidsplass.

Rundt en fjerdedel av de nye smittede har ukjent smittekilde. Det er en økning.

Begrunnede tiltak

Kommunedirektøren begrunner de nye koronatiltakene ut fra situasjonen kommunen nå er i.

En økende andel smittede med ukjent kilde tyder på en økt andel skjult smitte i befolkningen. Dette taler for bruk av generelle tiltak for å begrense smitte, og begrensning i antallet personer som samles. Det taler også for mer bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å overholde en meters avstand.

At de fleste smittede er i alderen 20-50 år betyr at det er viktig å begrense risiko for smitte ved de arenaene hvor voksne samles. Dette taler for videre begrensning av arrangementer og uteliv, samt forsinket åpning av breddeidretten.

I likhet med de forrige tiltakene som ble vedtatt av formannskapet, legger også disse tiltakene seg opp til koronatiltakene i Oslo. Formålet er å redusere smitte i offentlige rom, der mange mennesker samles.

Les smittevernvurdering for Lillestrøm uke 43