Lillestrøm kommune har festforbud

Som følge av raskt økende smitte av koronavirus, og for å begrense smittespredningen, har kommuneoverlegen i Lillestrøm fattet vedtak om forbud mot visse private sammenkomster.

Sammenkomstene som omfattes av vedtaket er av typen bryllupsfester, russefester og liknende, der flere mennesker fra ulike husstander oppholder seg sammen innendørs over tid. Forbudet gjelder uavhengig av om sammenkomsten gjennomføres i privatbolig, i grende-, klubb- eller forsamlingshus.

Ved besøk mellom husstander og øvrig ferdsel i samfunnet oppfordres befolkningen til å følge Helsedirektoratets anbefaling for hygiene og avstand.

Kommuneoverlegen begrunner vedtaket i at Covid-19 (koronaviruset) er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfaglig smittsom sykdom, som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker.

Etter 10. mars har smitten spredd seg i Norge uten at man har greid å identifisere smittekjeden for alle som er blitt syke. I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke overføring av smitte, og det er avgjørende å få satt i verk lokale tiltak raskt.

Forskriften gjelder fra lørdag den 14. mars klokken 16, og inntil videre. Lillestrøm kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av vedtaket. 
Overtredelse av forbudet er straffbart i henhold til smittevernlovens § 8-1

Det kan ikke søkes om dispensasjon.