Reiser i jula

Mange krysser kommunegrensene i jula, for å besøke familie andre steder i landet.

Det er reglene i den kommunen du reiser TIL, som gjelder.

Det er bare de som bor sammen til daglig som er «en husstand». Studenter som reiser hjem til mor og far til jul, tilhører ikke husstanden, selv om de reiser hjem. De må oppføre seg og ta hensyn som de øvrige gjestene.

Det er ikke uvanlig at barn tilhører flere familier. Hva med dem som skal bytte familie i jula? Så fremt begge familier er friske og smittefrie, er det ingen ting som hindrer barn å være hos både mor og far i løpet av jule- og nyttårshelga. Barna er én av de ti personene som inngår i det lovlige maksantallet i den husstanden de er i.

Gjester på julaften

I Lillestrøm er det en maksgrense på ti personer som kan samles i private hjem, hager eller hytter. En familie på fem personer kan ha fem gjester. En familie på fire, kan ha seks. Selv om nasjonale regler åpner for at man kan være flere, er dette ikke lov i Lillestrøm. Her er det maks ti personer uansett.

De som ikke bor sammen til vanlig må holde minst en meters avstand gjennom hele besøket, både ved bordet, når man åpner pakker og når man synker ned i sofaen.

Det er bare de som bor sammen til daglig som er "en husstand". Studenter som reiser hjem til mor og far til jul, tilhører ikke husstanden, selv om de reiser hjem. De må oppføre seg og ta hensyn som de øvrige gjestene.

Er man fra et sted med mye smitte (som Lillestrøm) skal man holde to meters avstand til mennesker i risikogruppe (blant annet alle over 65 år). 

  • Kan man søke dispensasjon? Nei.
  • Hva om man er elleve i familien? Bor man elleve i samme husstand kan man feire julen sammen, men da kan man ikke invitere gjester. Dersom familien ikke bor sammen til vanlig, kan man ikke samles slik at man blir flere enn ti. Da må man finne en annen måte å løse det på. Kanskje man kan dele seg? 
  • Men vi har så god plass! Det er lett å holde meteren selv om vi er femten personer. Nei. 
  • Vi planlegger godt, og tar det i puljer; noen kommer, noen går. Vel, dette er ikke anbefalt av nasjonale myndigheter. Målet er å begrense antall nærkontakter. Tar du julaften i to puljer, har du skaffet deg 10 x 2 nærkontakter, og det er for mange! Det er ikke forbudt, men det er heller ikke anbefalt. 
  • Kan man ta juleselskapet på terrassen? Jada, hvis man overholder grensa på ti personer. 
  • På hytta? Jada, hvis man overholder de koronakravene som stilles i den kommunen hvor hytta ligger. 
  • Men våre barn går i samme klasse, og er en del av samme kohort på skolen, så da…? Nei. 
  • Men nasjonalt er det andre regler? Ja, men nei. I Lillestrøm er det ti personer som kan samles. 

Årets juleselskap består ikke av flere enn ti personer.

Blir det julegudstjeneste i år?

Det blir ikke gudstjenester slik vi er vant til. Kirkene – og andre tros- og livssynshus – kan holde åpent, men de kan ikke gjennomføre innendørs arrangementer, f.eks. julegudstjeneste, kirkevandring, fredagsbønn eller lignende.

Årets julegudstjeneste blir kanskje arrangert utendørs, den kan skje digitalt, eller den skjer på TV eller radio.

Nyttårsfesten hjemme

Det er skjenkestopp i Lillestrøm. Det betyr at utestedene ikke kan skjenke alkohol – heller ikke på nyttårsaften. Skjenkestoppen omfatter imidlertid ikke private hjem. Men man får ikke servere flere enn ti totalt. Se avsnittet om gjester på julaften.

Årets private nyttårsfest består ikke av flere enn ti personer.

Nyttårsfest i offentlig regi?

Det er fremdeles skjenkestopp i Lillestrøm. Det er imidlertid ingenting som hindrer deg fra å gå ut og spise på nyttårsaften. Men det er ikke lov å arrangere nyttårsfest på et offentlig sted, som for eksempel på en restaurant eller i en gymsal. Innendørs arrangementer er fremdeles forbudt, i henhold til koronareglene.

  • Kan vi arrangere utendørs nyttårsfest? Ja, det er lov. Dersom det er en privat samling på offentlig sted, også utendørs, kan det være maks 20. Dette er regulert i nasjonal forskrift.

Antall nærkontakter

Koronareglene har noen få, viktige mål. Ett av dem er å begrense antallet nærkontakter. Antallet sosiale kontakter i løpet av en uke skal ikke overstige ti personer (utenom de du møter på jobb, skole eller fritidsaktiviteter – men slikt er det jo ikke så mye av i jula).

Et vanlig klagemål i en vanlig jul er at det det hele tiden er mor, far, bestefar og tane Olga samt mors søster og svoger som turnerer rundt i de samme juleselskapene. Det er bare stua og juleduken som er forskjellig fra dag til dag. I år er det bra! Jo færre nærkontakter du har, desto mindre er smittefaren.

Hold antall nærkontakter så lavt du kan – også i jula!