Nye koronatiltak i Lillestrøm kommune

I neste uke vil det komme nye koronatiltak i Lillestrøm kommune. Forslaget til tiltak fra kommunedirektøren vil ligge tett opp mot Oslo sine.

På grunn av utviklingen av smittesituasjonen i Norge, varslet helseministeren om ytterligere innstramninger i koronatiltakene den 5. november. Det er særlig smitteøkning i og rundt Oslo, og derfor en sterk forventning fra nasjonale myndigheter om at kommunene rundt Oslo følger Oslo sine nye tiltak. Disse ble kunngjort i dag, 6. november.  

Hva skjer i Lillestrøm? 

Nå vurderer kommunens administrasjon Oslos nye tiltak opp mot den lokale situasjonen i Lillestrøm, slik nasjonale myndigheter forventer. Lillestrøm har en alvorlig smittesituasjon, på lik linje med Oslo, og kommunedirektørens forslag til tiltak vil ligge tett opp mot Oslos nye tiltak

Kommunedirektørens forslag til tiltak fremmes for formannskapet den 9. november. Formannskapet fatter det endelige vedtaket, og vedtar deretter tiltakene som en juridisk bindende forskrift, så snart denne er klar.

Nye tiltak vil påvirke blant annet privatpersoner, næringsliv, kulturliv og idrett. Vi ønsker derfor å informere allerede nå, anbefaler alle å sette seg inn i Oslos tiltak og forberede seg på at liknende tiltak kan bli innført i Lillestrøm kommune.

Kommunedirektøren understreker at situasjonen er alvorlig, og at de nasjonale reglene og retningslinjene gjelder uansett. Hun minner om statsministerens oppfordring tidligere i denne uka: "Hold dere hjemme!"

Bakgrunnsinformasjon 

På regjeringen.no finner dere tiltak og anbefalinger 

Her finner dere regler og anbefalinger om bla skole og utdanning, skjenking, idrett og fysisk aktivitet, bruk av kollektivtrafikk, begrensninger innen kultur- og underholdningsaktiviteter og hjemmekontor. 

Pressemeldingen fra Oslo kommune

Ny informasjon kommer etter formannskapsmøtene den 9. og 10. november. Følg med på kommunens nettsider.