Opprettholder dagens koronaregler

Det blir ingen vesentlige endringer i koronareglene i Lillestrøm kommune.

Økningen av smitte i Lillestrøm kommune flater ut. Det viser at de strenge tiltakene fungerer. Smittesituasjonen er imidlertid fortsatt alvorlig. På bakgrunn av dette er rådet fra FHI at dagens tiltak videreføres. 

Les koronaforskriftene

Den eneste forskjellen er at det legges til et nytt unntak fra forbudet om innendørs arrangementer. Det gjelder små digitale arrangementer hvor nå fem personer kan samles. Nødvendig produksjonspersonell kommer i tillegg. Det skal til enhver tid kunne holdes minst én meter mellom de som er tilstede. 

Tiltakene vil gjelde i to uker, til og med 18. desember. Det gjøres en ny vurdering i begynnelsen av uke 51. 

Fra 7. desember vil ungdomsskolene i Lillestrøm kommune gå fra rødt til gult nivå.