Formålet med frivillig registrering av kontaktopplysninger er å lette arbeidet med smittesporing dersom en gjest får påvist covid-19 etter besøket. Kontaktopplysningene kan kun brukes for å bistå kommunen ved smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Det er kommunen som skal drive smitteoppsporing, og ikke serveringsstedet.

Normalt er det tilstrekkelig å registrere navn, kontaktinformasjon og tidsrommet gjestene var i lokalet. Der flere er sammen holder det å registrere opplysningene til én av gjestene ved bordet, i de fleste tilfellene. Serveringstedene skal oppbevare opplysningene på en forsvarlig måte og slette dem etter 14 dager.

Registrering av kontaktinformasjon erstatter ikke kravene om god håndhygiene og om at gjester og ansatte skal kunne holde minst en meter avstand til andre som ikke er i samme husstand.

Registrering av kontaktopplysninger er frivillig for gjestene og de kan besøke serveringsstedet uten å registrere kontaktinformasjonen sin.

Les mer om Helsedirektoratets anbefaling om at alle serveringssteder innfører frivillig registrering av kontaktinformasjon til gjester (helsedirektoratet.no).

Datatilsynet har publisert en artikkel om besøksregistrering og smittesporing (datatilsynet.no).