Påvist smitte

Det er påvist koronasmitte ved to seksjoner på Skedsmotun bo- og behandlingssenter. Per nå er det ikke påvist smitte ved noen andre institusjoner i kommunen, men vi må være forberedt på at dette kan oppstå.

Et av de viktigste tiltakene vi har gjort har vært å innføre besøksforbud. På den måten reduserer vi sjansen på at smitte kommer inn på institusjonene. Derfor er det så viktig at alle respekterer besøksforbudet og holder kontakten med sine over telefon. Om din nære skulle bli kritisk syk eller døende, vil det selvfølgelig være anledning til besøk, da følger vi våre smittevernregler. Vi forsøker også å unngå at ansatte arbeider på tvers av institusjoner og seksjoner. I de tilfellene dette er nødvendig, følges kommunens smittevernrutiner for å forebygge smittespredning. Det er viktig å fortelle at ansatte er vante med å håndtere smittesituasjoner fra før. Dette er en del av helsepersonellets hverdag og kompetanse.

Hva gjør Lillestrøm kommune når en beboer på institusjon tester positivt for korona?

Ved mistanke isolerer vi beboer og tar prøve. Når en beboer ved en institusjon i Lillestrøm kommune får påvist koronainfeksjon, gjør vi følgende:

Kommuneoverlegen mottar det positive prøvesvaret, og tar direkte kontakt med seksjonsleder på seksjonen. Seksjonsleder/vakthavende sykepleier varsler pårørende, og igangsetter en rekke tiltak basert på Folkehelseinstituttet sine anbefalinger og kommunens eget infeksjonskontrollprogram og rutine for koronasmitte:

  • Den smittede er isolert med smitteregime, i påvente av prøvesvar.
  • Isolering medfører at beboer i minst mulig grad skal ut av rommet
  • Kun helsepersonell som er direkte involvert i pasientbehandlingen får adgang til pasientrommet, i tillegg til annet nødvendig personell
  • Institusjonen forsøker å begrense antall ansatte som er i kontakt med den smittede
  • Ansatte ved institusjonen vil følge rutinene for bruk av smittevernutstyr i kontakt med beboer/pasient

Seksjonsleder bistår kommuneoverlegen med å kartlegge beboere og ansatte som har vært i nær kontakt med den smittede i perioden hvor han/hun var smitteførende. Disse defineres som nærkontakter.

Alle nærkontakter vil kontaktes og satt i karantene i 14 dager fra de var i nær kontakt med den smittede. Dette gjelder også eventuelle nærkontakter utenfor institusjon. Pårørende vil bli varslet dersom deres nærmeste defineres som nærkontakt.

Alle registrerte pårørende ved en avdeling vil få informasjon hvis det påvises koronasmitte i avdelingen (uansett om de er nærkontakter eller ikke).