Skoler i rødt, fritidsaktiviteter begrenses

Ungdomsskolene blir satt på rødt nivå og innendørs fritidsaktiviteter for ungdom foreslås stanset. Dette gjøres i en 14-dagers periode fremover for å få kontroll på smitten i denne aldersgruppen.

Koronastatus for uke 46 viser at det er mye smitte blant barn og unge.

Særlig har ungdomsskoleelever blitt berørt. Nå er smittesituasjonen blant ungdom i Lillestrøm så alvorlig at det anbefales å sette inn strengere tiltak.

Når?

Å sette skolene til rødt nivå er en beslutning som kan fattes av kommuneadministrasjonen. Å stanse aktiviteter må behandles politisk. Formannskapet behandler saken til onsdag 18. november klokken 15.

Tiltakene vil vare fram til 2. desember. Da skal situasjonen vurderes på nytt.

Ungdomsskoler i rødt

I samråd med utbruddsgruppa til FHI har kommunen gjennomgått smittesituasjonen. Vi har kommet frem til at det er hensiktsmessig å sette ungdomsskolene på rødt nivå i en 14-dagers periode fremover, for å få kontroll på smitten i denne aldersgruppen.

Også 1 - 10-skolene berøres av dette, da ungdomsskoledelen av slike skoler går i rødt fra torsdag.

Hva vil det si at skoler settes i rødt?

Skoledriften under korona er basert på en trafikklysmodell. Rødt nivå har flere strenge tiltak for å hindre smitte og samtidig sørge for at elevene får opplæring på skolen. For ungdomsskolene betyr rødt nivå følgende for driften:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever inn i mindre kohorter
 • Kohortene bør ha faste klasserom
 • Ansatte bør komme til klasserommet
 • Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Kilde: fhi.no

Innendørs fritidsaktiviteter foreslås stanset for ungdom

For å få full effekt av skoler i rødt bør også antall nærkontakter på fritiden gå ned. FHI anbefaler å stenge innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for unge i ungdomsskolealder og eldre, i samme periode som ungdomsskolene er på rødt nivå.

 • Utendørsidrett og utendørsaktiviteter kan fortsette.
 • Aktiviteter for barn på barneskolen opprettholdes, likeså idrettsaktiviteter på toppnivå.
 • Barn i ungdomsskolealder som trener i andre kommuner, anbefales å ikke møte på treninger i perioden ungdomsskolene i Lillestrøm er på rødt, for å unngå smittespredning.