Skoler og barnehager i Lillestrøm stenger inntil videre

Barneskoler og barnehager i Lillestrøm kommune stenger fra torsdag den 12. mars. Det samme gjelder skolefritidsordningen (SFO), ungdomsskoler og spesialskoler.

Ungdomsskolene i Lillestrøm, og skolene Frydenlund og Skåningsrud, samt Lillestrøm voksenopplæring og kulturskolen, stenger også fra torsdag den 12. mars, 1800. 8. – 10. klassinger som går på 1-10-skoler permitteres også fra denne datoen.

Stengningen gjelder inntil videre, avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg. Kommunen anbefaler at private barnehager og skoler gjør det samme.

Lærere som nå ikke er i karantene vil møte på jobb som vanlig. Opplæringsplikten gjelder, og det jobbes med opplegg for fjernundervisning.

Kommunen planlegger nå etablering av en tilsynsordning for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner. Kommunen vil gå i direkte dialog med disse foreldrene.