Smitte ved to institusjoner i Lillestrøm

Det er oppdaget smitte hos en ansatt på Husebyjordet omsorgsboliger og Skedsmotun bo- og behandlingssenter i Lillestrøm kommune.

Den ansatte brukte munnbind på jobb. Kommuneoverlegen har allikevel iverksatt en del tiltak for å begrense videre smittespredning, i samråd med FHI.

Tiltak

På Husebyjordet har smittesporingen ført til at to ansatte og tre beboere er satt i karantene. Flere beboere testes. Pårørende er oppfordret til å avvente besøk hos dem som er testet inntil svar foreligger.

På Skedsmotun er seks ansatte og fem beboere satt i karantene. Posten er stengt for besøk inntil videre. Både ansatte og beboere ved posten har testet seg, og skal testes flere ganger.

Pårørende og ansatte ved institusjonene har mottatt informasjon om saken fra kommuneoverlegen, og vet hvordan de skal forholde seg videre.

De tre reglene

Kommuneoverlegen oppfordrer alle til å fortsette å holde avstand, vaske hender og holde seg hjemme hvis man ikke føler seg helt i form.