Stenger sykehjem for besøk

Lillestrøm kommune stenger sykehjemmene sine for besøk, for å skjerme beboerne for koronasmitte.

Stengingen er i tråd med ordførerens appell om at vi nå må sørge for at de som ikke må bli smittet, faktisk ikke blir smittet.

Pårørende vil bli gitt informasjon individuelt, i tilknytning til den enkelte beboer. I spesielle situasjoner hvor besøk er nødvendig, må pårørende ta kontakt med personalet og gjøre særskilte avtaler. All annen aktivitet, som terapibad, møter for lag og foreninger, aktivitetsgrupper, underholdning etc. stenges inntil videre.