Strengere koronaregler for barn og unge

Ungdomsskolene går til rødt nivå og det er stans i fritidsaktiviteter innendørs for barn og unge i ungdomsskolealder og oppover.

I Lillestrøm kommune har vi en stor andel av nye smittede blant ungdom. De siste dagene har det vært smitte på 12 skoler i kommunen, med utbrudd på sju av dem. Særlig ungdomsskoleelever er berørt. 

Det har vært smitte ved minst ti ulike fritidsaktiviteter for ungdom, og her har det vært to utbrudd. Ved det ene utbruddet var det til sammen 28 personer som testet positivt.

For å få kontroll på utbruddene og redusere smittespredningen har Lillestrøm kommune, i samråd med FHI, besluttet å innføre rødt nivå på ungdomsskolen og begrense fritidsaktiviteter for dem som er i ungdomsskolealder og eldre.

Rødt nivå på ungdomsskoler

Rødt nivå betyr ikke stengte skoler, men skolene skal driftes med skjerpet fokus på smittevern. Det betyr mindre grupper og mer avstand. For å kunne følge kravene til skjerpet smittevern, vil det for de fleste bety en veksling mellom undervisning på skolen og hjemmeundervisning.

Rødt nivå innføres på alle ungdomsskoler og på ungdomstrinnene for 1-10-skolene. Dette gjelder også for de private ungdomsskolene i kommunen. Spesialskolene Frydenlund og Skåningsrud er ikke satt til rødt nivå.

Undervisningsdirektoratet har en veileder om hva rødt nivå på ungdomsskolen betyr. 

Stans i fritidsaktiviteter innendørs 

For å få full effekt av skoler på rødt nivå, setter man også inn tiltak når det gjelder fritidsaktiviteter. Dette betyr at organisert idrett som foregår innendørs må stoppe for dem som er i ungdomsskolealder og oppover. Det samme gjelder fritidsklubber og steder hvor det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs.

Fritidsaktiviteter utendørs er fortsatt lov for dem mellom 13-20 år, men det anbefales at dette gjennomføres i mindre grupper med god avstand. 

Varighet

Tiltakene gjelder fra onsdag 18. november klokka 24.00 til om med onsdag 2. desember. Da vil det tas en vurdering, basert på smittesituasjonen og virkningen av tiltakene, om det skal videreføres. 

Les hele forskriften