Tilskuddsordning til bedrifter som er rammet av lokale koronarestriksjoner i Lillestrøm kommune

Bedrifter i Lillestrøm kommune som er rammet av de lokale koronarestriksjoner de siste 6 månedene kan søke om driftsstøtte og /eller tilskudd til omstillingsprosjekter.

I salderingen av statsbudsjettet for 2020 ble det bevilget 9,73 millioner kroner til Lillestrøm kommune. Nå kan din bedrift søke om midler.

Hvem kan søke

Alle næringsvirksomheter i Lillestrøm kommune som er berørt av de lokale koronarestriksjonene de siste 6 månedene.

Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

Søkekriterier

  • Hvordan bedriften er rammet av lokale koronarestriksjoner
  • Andel permitterte
  • Endring i omsetning og/eller dekningsbidrag
Søk her

Søknadsfrist og saksbehandling

Søknadsfristen er 13. januar 2021. Søknadene behandles konfidensielt og vurderes av en intern tverrfaglig gruppe. Innstillingen fra denne gruppen legges fram til beslutning i formannskapet 20. januar 2021. Bevilgede tilskudd utbetales umiddelbart.

Driftstilskudd

I søknadsskjema blir du bedt om å beskrive og dokumentere konsekvensene av de lokale koronarestriksjonene. På bakgrunn av informasjon om omsetning og omsetningssvikt, permitteringer og oppsigelser, vil gjøre en sjablongmessig tildeling - der tilnærmet like bedrifter som er rammet på samme måte, skal få tilnærmet samme støtte.

Fordelingen av tilskuddsrammen skal vedtas av formannskapet 20. januar. De som får tildelt driftstilskudd vil få denne utbetalt så raskt som mulig etter beslutningen er gjort. Lillestrøm kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Omstillingstilskudd

Planlegger du et prosjekt som er gir noe nytt til bedriften, og bidrar til å øke levedyktighet og lønnsomhet, kan du søke om omstillingstilskudd. Du kan også søke om tilskudd til kompetansetiltak for ansatte.

Disse midlene er framtidige kostnader. Eventuelle tilskudd her gis med individuelle vilkår, og skal aksepteres og rapporteres.

Utmåling

Utmålingen gjøres på bakgrunn av de konkrete behovene som kommer fram i søknadene. Bedriftene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Tilskuddene vil variere fra kr 10 000 til kr 500 000.

Kontakt

Har du spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen? Kontakt:
Siri Bjørnstad, næringsrådgiver
siri.bjornstad@lillestrom.kommune.no
Maria Hermansdatter Hoff, næringssjef
mariahermansdatter.hoff@lillestrom.kommune.no