Tirsdag, tøff smittedag

Tirsdag den 3. november var en tøff dag for Lillestrøm kommune, med hele 16 smittede. Flere skoler er rammet.

Flere av de nye smittede var knyttet til skoler og barnehager. I tillegg er det et utbrudd på Norsk ballettinstitutt i Kultursenteret i Lillestrøm by, samt ved en arbeidsplass.

Følgende skoler ble rammet av smitte:

  • Informasjon om smitte Tæruddalen skole
  • Informasjon om smitte Riddersand skole
  • Informasjon om smitte Åsenhagen skole
  • Informasjon om smitte Løvehjerte barnehage

Kommuneoverlegen berømmer kommunens smittesporingsteam, som gjør en formidabel jobb med å kontakte alle nærkontakter. 

I følge rutinene har alle som berøres av smitten mottatt informasjon om hvordan de skal forholde seg.