Hvem gjelder dette for?

Innføring av egenandel vil gjelde for alle som mottar fysioterapibehandling av den kommunale fysioterapitjenesten.

Unntak:

  • barn under 18 år
  • personer med godkjent yrkesskade
  • beboere i heldøgns helse- og omsorgstjenester
  • personer som mottar rene forebyggende tjenester

Hvor stor blir egenandelen?

Fra 1. januar 2021 er det ett felles egenandelstak for alle tjenester som utløser godkjente egenandeler, også egenandeler for fysioterapi. Størrelsen på egenandelen avhenger av type og varighet på behandling.

Egenandelen teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester. Man får frikort innen tre uker etter man har betalt over 2921 kroner i egenandeler. (Satsen er gitt med forbehold om endringer i satsen fra nasjonale myndigheter.)

Har man betalt for mye, blir det man har krav på automatisk tilbakebetalt.  Ved opptjent frikort for helsetjenester betaler ikke innbygger lenger egenandel.

Hva koster det?

Lillestrøm kommune følger takstplakaten til Norsk Fysioterapeutforbund, som er et forenklet utdrag fra «Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi». Denne oppdateres i juli hvert år. Fram til juni 2022 ser kommunens oversikt slik ut:

  • Undersøkelse inntil 30 minutter hos fysioterapeut, manuellterapeut og andre spesialister kr 185 i egenandel
  • Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut kr 135 i egenandel
    • Deretter per påbegynte 10 minutter kr 42 i egenandel
  • 30 minutter gruppebehandling kr 59 i egenandel
  • 60 minutter gruppebehandling kr 102 i egenandel