I Lillestrøm kommune gis det tillatelse til totalt 1500 kjøretøy fordelt på maks tre operatører. Alle som søker må sette seg inn i vilkårene for tillatelsesordningen og forskriften om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn for Lillestrøm kommune.

Søknad

Søknadsfrist er 13. januar. Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke vurdert. Søkeren har risikoen for at søknaden leveres i tide.

Søknad om tillatelse sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no. Merk med "22/34337"

Informasjonsmøte og spørsmål

Det blir avholdt informasjonsmøte på Teams for søkere 9. desember 2022 klokka 13:00. 

Send epost til Iver Wien: iver.wien@lillestrom.kommune.no for påmelding eller med andre spørsmål.

Kunngjøring og vedlegg

Kunngjøring.pdf (PDF, 42,6 KB)

Vedlegg 1 - Kriterier for utvelgelse av utleiere.pdf (PDF, 90,3 KB)

Vedlegg 2 - Fastsettelse av årlig gebyr.pdf (PDF, 45,4 KB)

Vedlegg 3 - Mal søkers besvarelse.pdf (PDF, 105,5 KB)