Planen er vårt viktigste grunnlag for bevaring, oppgradering og utvikling av grønnstruktur og arealer for lek og uteaktivitet i kommunen.

Hvem kan si sin mening

Vi ønsker innspill fra alle som har synspunkter eller ideer, enten det er privatpersoner, lag- og foreninger eller andre.

Frist for innspill og veien videre

Dine innspill kan sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no og merkes med saksnummer 23/13820.  Innspill vi mottar, vil bli en del av den politiske saken, som blir behandlet i løpet av høsten 2024.

Frist for å sende inn innspill er 1.mars 2023.

Kontakt oss

Har du spørsmål til saken, kontakt rådgiver friluftsliv, Aina Stensønes aist01@lillestrom.kommune.no.