Dette sender vi direkte i uke 15

Vi sender direkte fra kommunestyremøtet onsdag 14. april klokka 18:00.

Onsdag 14. april