Dette sender vi direkte i uke 7

I uke 7 sender vi direkte fra de fire hovedutvalgene, formannskapsmøtet og fra et webinar om kommunens klimastrategi.

Mandag 15. februar

Onsdag 17. februar

Torsdag 18. februar