Ekstraordinært formannskapsmøte om stenging av videregående skoler

19. mars er det et ekstraordinært formannskapsmøte. Møtet starter 09:00 og vi sender direkte.

På møtet skal formannskapet ta stilling til om de videregående skolene i Lillestrøm kommune skal stenge. Kommunedirektøren anbefaler at skolene stenger og går over til digital undervisning. Stengingen varer fra og
med mandag 22. mars til og med 11. april.

Kommunedirektøren anbefaler imidlertid ikke at de øvrige skolene stenger og at disse fortsetter på rødt nivå. 

Se møtet direkte
Les hele saksframlegget