Vant Sex og samfunn-pris

Anne Helene Rennesund har vunnet hedersprisen til Sex og samfunn for 2021.

Hedersprisen tildeles en person som har gjort en ekstraordinær innsats i sitt arbeid på Helsestasjon for ungdom eller skolehelsetjenesten, som har et engasjement som er litt utover det man kan forvente, og et hjerte som banker litt ekstra for de unge. Vinneren ble annonsert under HFU dagene 2-3. september 2021.

Anne Helene har jobbet som helsesykepleier i Skedsmo/Lillestrøm kommune i over 35 år. Hun er nå koordinator for ungdomshelsetjenesten i Lillestrøm kommune. Hun har bidratt til å bygge opp ungdomshelsetjenesten i kommunen, slik at den er et tilbud som blir benyttet av ungdom fra hele kommunen og nærliggende kommuner. Helsestasjon for ungdom(HFU), Lillestrøm har nå mer enn 4000 besøkende årlig. Hennes hjerte banker ekstra for ungdom som sliter med psykiske plager. Anne Helene er opptatt av at ungdom skal få hjelp raskt, når de ber om det og trenger det. Derfor strekker hun seg langt for å finne tid til en samtale. I tillegg er hun et vandrende leksikon når det kommer til alle temaer vi møter på HFU; prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner, seksuell helse, psykisk helse, nupper og prikker, og er en mentor for sine kolleger innen ungdomshelse.

Hennes kompetanse og erfaring er kjent og etterspurt ut over kommunens grenser. Hun har et bredt kontaktnett, og har bidratt inn i ulike prosjekter, bl.a. med utarbeiding av rapporter (eks. Redd Barna, "Et skada bilde av hvordan sex er. Ungdommers perspektiver på porno") og hatt foredrag/forelesninger flere steder, der ungdomshelse er tema. Hun startet seksualundervisning for 10. klasse i Skedsmo kommune, og har drevet med det i ca 15 år.