Kommunens årsmelding, 2021

Årsmelding 2021 for Lillestrøm kommune er nå lagt fram for politisk behandling. Årsmeldingen sluttbehandles i kommunestyret den 15. juni 2022.

Les årsmeldingen her

Høyere inntekter og et positivt premieavvik pensjon gjorde at Lillestrøm kommune oppnådde et godt netto driftsresultat i 2021. Resultatet ble 395 mill. kroner i 2021, en økning fra 311 mill. kroner i 2020. 

Kommunens totale inntekter var 7,5 milliarder kroner, som er en økning fra 6,8 milliarder kroner i 2020. 

Kommunedirektøren er fornøyd med resultatet og den økonomiske utviklingen.