Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Lillestrøm kommune tilbyr frem til 31. desember 2023 gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere.

Bruker laptop

Rådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker energi mer effektivt og i større grad vurderer lokale fornybare energikilder som solenergi. En positiv effekt vil være lavere energibruk og strømkostnad. tillegg skal boligeiere få gode råd om ladeløsninger for elbil og støtteordninger.

— Tilbudet er en del av kommunens arbeid med klima og energi. Vi skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg, sier miljørådgiver Heidi Nyland.

Kampanjeinformasjon og aktiviteter finner du på www.klimasmart.no.

Ta en energianalyse av din bolig på kommunens nettsider.

Egen satsing mot eldre og verneverdige bygg

Viken kulturarv har en egen satsning på energirådgivning i eldre og verneverdige bygg (før ca. 1960). Har du et verneverdig hus fra tiden etter 1960 kan du også få hjelp. Satsningen består av en egen gratis befaringstjeneste, kurs og informasjonskampanje for eiere og forvaltere av eldre bygg.

Eldre hus er bygget med andre materialer og metoder.

Les mer her (viken.no).

Ønsker du mer informasjon?

Klimarådgiver Øyvind Wahl

Oyvind.Wahl@lillestrom.kommune.no
992 62 743

Klima- og miljørådgiver Heidi Nyland

HeidiNorun.Nyland@lillestrom.kommune.no
936 42 039

Kampanjen er finansiert av Viken fylkeskommune og Klima Viken. Tjenestene og rådgivningen er levert av Energiportalen AS, Simenergi AS, Eeffy AS og Naturvernforbundet.

Hvis du har spørsmål til kampanjen, kan de rettes til: post@simenergi.no.