Vi er nominert til å bli Norges kulturkommune 2023.

Tirsdag 20. juni kåres Norges kulturkommune 2023 i Drammen. Vi er finalister sammen med Skien og Aurskog-Høland.

Åpning av Kulturkvartalet med kulturminister Anette Trettebergstuen og ordfører Jørgen Vik
Åpningen av kulturkvartalet. Foto: Christian Wangberg / Lillestrøm kommune

Hva innebærer det å bli Norges kulturkommune?

Vinneren får status som Norges kulturkommune i to år. I denne tiden vil man i samarbeid med Norsk kulturforum få nasjonal oppmerksomhet og profilering av sitt kulturarbeid. Videre blir man i denne perioden brukt aktivt som kunnskap- og kompetansesenter på nasjonale møteplasser, for et samlet norsk kulturliv.

Begrunnelsen for å bli nominert

Juryen viser til at vi satser strategisk, spenstig og ambisiøst på kultur. Kulturområdet er godt forankret i kommunen, både økonomisk, organisatorisk og i planverket.

"Lillestrøm er en offensiv kulturby, der viljen til satsing, anerkjennelse av kulturens betydning og verdien av kommunens ansvar for å legge til rette for dette, er noe som imponerer juryen.

Kommunens planmessige og innovative satsing på kunst, kultur og frivillighet legger grunnlaget for levende lokalsamfunn med høy grad av bærekraft, medvirkning, god integrering, tilhørighet og attraktive kulturopplevelser.

Som vertskommune for både universitet og nasjonale institusjoner dokumenterer kommunen et stort engasjement og ansvar."

Du kan lese NOKU sin nyhetssak her (noku.no).

Når deles prisen ut?

Prisutdelingen og kåringen skjer i Drammen, på Papirbredden Utescene 20. juni kl. 11.30, i forbindelse festivalen Kulturytring 2023

Vi er nominert sammen med Aurskog Høland kommune og Skien kommune. Prisen deles ut av Norsk kulturforum. 

Juryen har bestått av Grunde Almeland, leder i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Gunn-Marit Helgesen, leder for KS og Tor Helge R Moen, styreleder i Norsk kulturforum.