Lillestrøm kommune signerer beredskapsavtale med Røde Kors

Røde Kors rolle i vår lokal beredskap anerkjennes og formaliseres

Ordfører Jørgen Vik og medlemmer fra Røde kors står foran Lillestrøm rådhus
På bildet fra venstre, leder for Skedsmo Røde kors Tarje Braaten, beredskapssjef i kommunen Ketil Matvik Foldal, ordfører Jørgen Vik, Leder Fet Røde Kors Grethe Marie Dalberg, Skedsmo Røde Kors hjelpekorps ved Marlen Sandmoe og Håkon Rekstad.

Røde Kors har i nærmere 100 år vært en viktig frivillig samarbeidspartner for kommunen ved ulike former for beredskap- og krisesituasjoner. I tillegg har de gjennom sitt sosiale engasjement bidratt med mange tiltak som innbygger har nytt godt av opp gjennom årene. De seneste eksemplene på dette var samarbeidet rundt evakuert- og pårørendesenteret på Olavsgaard og bidraget til driften av vaksinesenteret under koronaen.

Det har hele tiden vært et godt samarbeid, men det har ikke vært formalisert. Tiden har derfor vært overmoden for å få en felles avtale som sier noe om hvordan samarbeidet skal organiseres og hvordan juridiske og økonomiske forhold skal ivaretas.

Mandag 20. mars ble derfor den historiske avtalen inngått og signert av leder for Skedsmo Røde Kors Tarje Braaten, leder for Fet Røde Kors Grethe Marie Dalberg og for kommunen signerte ordfører Jørgen Vik.