Sophie Radich nominert til pris

Sophie Radich skole er en av tre nominerte til prisen for årets trebyggeri 2022. Skolen ble offisielt åpnet av ordføreren den 26. januar i år.

Sophie Radich 2. etasje

Dette er kriteriene:

  • Innovativ og/eller spennende trebruk
  • Høy arkitektonisk kvalitet
  • Bærekraft, ressurseffektivitet og sirkularitet
  • Bidrag til kompetanseutvikling hos involverte aktører

Nominasjonen

Det er Norsk Treteknisk Institutt som står for nominasjonen, sammen med TreFokus og Byggeindustrien. På nettsidene til Treteknisk kan vi lese følgende om Sophie Radich:

Skolen har et konstruktivt bæresystem i massivtre/limtre søyler og dragere. Musikkavdelingen er utført med betongvegger på grunn av høye lydkrav men med doble veggkonstruksjoner av tre og betong. Det er utstrakt bruk av tre i fasade og på overflatene for innervegger og innside yttervegg. Innvendig er det trekledninger, trespile-himling, eksponerte massivtrevegger av gran og himlinger av treulitt.

Bygget har en markant arkitektur med en bygningskropp formet som en firkløver. Med et stort fokus på den omkringliggende naturen vil elevene oppleve et samspill mellom inne- og utemiljøet.

Bakgrunnsinformasjon

Årets trebyggeri gjelder byggeri som er realisert eller sluttført i løpet av 2022.

Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, broer etc.

Kåringen skjer 22. mars 2023.