Akershus fylkeskommune lyser ut midler til kulturutvikling, frivillighet og friluftsliv

Tilskuddsordningene bidrar til at alle innbyggere i Akershus får oppleve kunst og kultur av høy kvalitet.

Jente ute i skogen
 • Tilskudd til bransjeutvikling i kulturelle og kreative næringer
 • Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter i Akershus
 • Tilskudd for å øke unge deltakelse og medvirkning i kulturlivet i Akershus
  • Tilskudd til ung deltakelse
  • Tilskudd til ung medvirkning
  • Tilskudd til aktivitet initiert av unge
 • Tilskudd – Aktiv i Akershus
 • Tilskudd til bedre tilgjengelighet i friluftsområder

Fristen for å søke om midler er 10. mars 2024.

Se alle tilskuddene på denne Akershus sine sider afk.no.