Kan du tenke deg å være møtefullmektig i forliksrådet?

Vi søker deg som kan møte på vegne av en part som har en sak under behandling i forliksrådet.

En dame sitter rundt et bord og prater med andre.

Som møtefullmektig får du som oppgave å representere en person/part som ikke kan eller har mulighet for å møte selv i forliksrådet. Du representerer kun den parten som oppdraget kommer fra, og skal i den enkelte sak være uavhengig av andre interesser enn partens.

Du blir innkalt 1-3 ganger pr. år, normalt 1-2 uker i forkant. Møtene foregår på politihuset i Lillestrøm og varer ca. 30 minutter pr. gang. Du bør i tillegg sette deg litt inn i saken på forhånd.

For å bli oppnevnt som møtefullmektig må du være over 25 år, ha alminnelig god samfunnsmessig kunnskap, og beherske norsk skriftlig og muntlig. Du trenger ikke å være bosatt i Lillestrøm kommune. Du får betalt ½ rettsgebyr pr. møte du deltar i (kr. 639 kr. pr. 01.01.2024).

Er du interessert?

Meld din interesse her innen 1. september

Meld interesse

Kontakt

Ta kontakt med politisk sekretariat dersom du har spørsmål: politikk@lillestrom.kommune.no

Litt om forliksrådet

Forliksrådet er den laveste domstolen for sivile saker i Norge. Forliksrådet skal legge til rette for at partene får løst en tvist ved mekling eller dom. Et rettsmøte i forliksrådet er mindre formelt og mindre omfattende enn et rettsmøte i de andre domstolene.

Les mer om forliksrådet her.