Årsaken til ruteendringene er ønsket om å forurense mindre gjennom å kjøre mindre, og samtidig bli mer effektive når avfall skal hentes.

Ved å legge inn  din adresse i Tømmekalenderen på ROAF nettside, får du opp de nye hentedagene.

Nye hentedager finner du her og i ROAFid-appen.

NB!
Ruteendringene kun gjelder for husstander og næringskunder med enkeltbeholdere.