Ønsker du å sitte i inkluderingsutvalget i Lillestrøm kommune?

Lillestrøm kommune er på utkikk etter medlemmer til inkluderingsutvalget. Tenker du å søke?

Fasaden til Lillestrøm rådhus

Hva er inkluderingsutvalget?

Inkluderingsutvalget er med på å si sin mening om saker som er viktige for alle innbyggerne i kommunen, og spesielt de med flykningbakgrunn eller flerkulturell bakgrunn.

Som medlem i utvalget kan du være med å påvirke og gi uttalelser i saker til politikken. Utvalget er partipolitisk nøytralt.

Inkluderingsutvalget vil bestå av 9 medlemmer med vara. Det vil bli inntil 9 møter i året. Medlemmene mottar et møtehonorar.

Hvem kan være med i utvalget?

  • Alle kan søke om å få sitte i utvalget.
  • Det stilles ingen krav ut over at flertallet av utvalgets medlemmer skal ha minoritetsspråklig eller flerkulturell bakgrunn.
  • Det skal også bestå av like mange kvinner og menn.
  • Som medlem er det viktig å være samfunnsengasjert og opptatt av gode lokalmiljøer.

Når man søker om å sitte i utvalget, søker man enten som privatperson eller man kan bli foreslått på vegne av en organisasjon. Som medlem av utvalget representerer du ikke andre enn deg selv.

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 3. mai

Søk om å bli medlem i utvalget

Oppstart

Oppstart i august.

Har du spørsmål?

Har du noen spørsmål kan du ta kontakt med Nina Langfeldt enten på epost NILA03@Lillestrom.kommune.no eller ring på 93 21 07 50 i kontortid kl. 09.00-15.00.