Arbeidet gjennomføres på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, Klima og miljødepartementet, Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag.

Arbeidet med fugleovervåking har pågått siden 2000, men nytt av året er at man skal utprøve kartlegging av humler i jordbrukslandskapet.

Les om fugleovervåkingen.

De som gjennomfører feltarbeidet vil bære et brev fra NIBIO.

For ytterligere informasjon kontakt prosjektleder Christian Pedersen på telefon 974 34 123, eller e-post: christian.pedersen@nibio.no