Hva kan du levere?

I Lørenfallet kan du levere:

 • PP-storsekker fra såkorn og gjødsel. Samle sekkene sammen i en sekk, slik at de ikke blåser bort
 • Rundballeplast, ikke nett eller hyssing/tau. Ikke gjem det inni plasten for dette må vi selv sortere ut. Plasten skal være så ren som mulig. Ikke få med jord og andre rester NB! Rundballeplast må være sortert etter farge
 • Plantevernkanner skal være rengjort og uten kork
 • Syrekanner skal være rengjort uten kork
 • Ad-blue kanner - kun tomme 10 liter kanner uten kork
 • Oljekanner - kun tomme kanner med kork

På Råmyra sorterer du slik:

 • Storsekk sortert for seg med eller uten innersekk, hvis innersekk er tatt ut legg den med annen plast
 • Krympeplast – hvit og svart brukt til silo og halmballer
 • Annen plastfolie (svart/hvit/blank) for seg
 • Plastkanner/flasker – skal være rengjorte og uten kork. Legges i anvist storsekk
 • Hylser etter rundballefolie

Vi tar ikke imot:

 • Nett (ikke enkeltvis eller samlet i sekk)
 • Hyssing/selvbindergarn/tau
 • Hardplast av alle slag (vannkanner, trau, bøtter mv.)
 • Presenninger
 • Klar vanlig plast, fuktsperre, mv.
 • De løse korkene til kannene som er levert
 • Kanner med spillolje
 • Plantevernkanner med rester/gamle plantevernmidler
 • Husholdningsavfall mv. (Plast fra annet enn landbruksproduksjon)
 • Garn, stein, jord og halm

I Lørenfallet er området overvåket, gebyr blir ilagt ved forsøpling.
På Råmyra blir du krevd for en avgift på kr 100,- for biltilhenger og kr 200,- for traktorhenger/lastebil.