Vedhogst i kommuneskogen blir avviklet fra 2025

Vedhogstavtaler for 2024 er allerede gitt ut.