Illustrasjon av seksjonert uteareal

Hvis det er ønske om å tinglyse uteareal skal dettes tegnes inn på situasjonsplan. Situasjonsplan skal sendes inn i A4-format.

Uteareal

Seksjonering 1.png

Illustrasjon: Oslo kommune 

Illustrasjon av seksjonerte plantegninger

Plantegningene skal alltid være i A4-format og de skal inneholde

  • Hoveddelen til seksjonene skal være klart avgrenset og sammenhengende del av bygningen
  • Atkomst til alle seksjoner
  • Klar avgrensning mellom hoveddel, fellesareal (F) og tilleggsareal i bygningen (TB)
  • Markert kjøkken, bad og toalett
  • Arealer som er nødvendig for flere seksjoner må være markert som fellesareal (F)

Kjeller

Seksjonering 2.png

Illustrasjon: Oslo kommune

1. etasje

Seksjonering 3.png

Illustrasjon: Oslo kommune

2. etasje

Seksjonering 4.png

Illustrasjon: Oslo kommune

Loft

Seksjonering 5.png

Illustrasjon: Oslo kommune