Nyhetsbrevtest

Ingressen for nyhetsbrevet, med forklarende info om hva det gjelder.

Testing av barn og unge er det viktigste tiltaket vi har for å fange opp smittespredning og begrense denne. I tillegg til å teste seg er det viktig at dere har lav terskel for å holde barna hjemme uansett sykdom.

Vi ber om at alle som får positivt svar på koronatest holder seg hjemme og informerer alle nærkontaktene sine. Alle som tar en positiv hjemmetest bør i tillegg bestille time på kommunal teststasjon for en bekreftende PCR-test. Dette er viktig for at testresultatet skal registreres i Helsenorge og for at vi kan finne ut mer om hvilken variant man er smittet av. På barn i barnehagealder tas både PCR- og hurtigtest i ytre del av nesen.

Fra og med 15.12 blir reglene endret og alle nærkontakter må da i karantene.

  • Testing for koronavirus
    Informasjon om når du bør teste deg for korona, hva slags tester som finnes, hvordan du bestiller test og hvor du kan finne testsvar.
    • 1. juli avsluttet vi all koronatesting på teststasjonen.
  • Selvtest for korona
    En selvtest er en antigen hurtigtest, som du tar på deg selv. Denne testen sidestilles med de andre testmetodene i de aller fleste situasjoner.
    • Selvtest kan ikke brukes som dokumentasjon i koronasertifikat. Selvtester blir heller ikke rapportert inn til systemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Hvem skal varsle om smitte til skolen eller barnehagen?

Det er foreldre som skal varsle skolen eller barnehagen om at et barn har testet positivt. Dette gjelder hvis barnet har en positiv selvtest hjemme, eller om dere får beskjed om positiv test tatt på teststasjonen. Varsling av barnehagen er del av plikten til å varsle nærkontakter.

For at andre i skolen eller barnehagen skal være nærkontakter må barnet ha vært på skolen eller i barnehagen i smitteførende periode. Smitteførende periode regnes som 48 timer før symptomer, eller mens man har symptomer. Hvis barnet ikke har symptomer, teller man smitteførende periode fra positiv test.

Slik varsler du skolen eller barnehagen

 

Hva skjer når du har varslet barnehagen om smitte?

Når barnehagen får beskjed fra foreldre om smittede barn, vil barnehagen varsle barnets avdeling via Vigilo neste ukedag og dele ut tester.

Flytskjema for barn og unge ved nyoppståtte symptomer

Usikker på hvordan du skal forholde deg til sykdom, symptomer og smitte? Sjekk dette flytskjemaet, kontakt lege eller søk råd på kommunens hjemmeside.

 

Takk for samarbeidet!

Desember 2021, Kommuneoverlegen Lillestrøm kommune