TEST!!! Informasjon til deg som er «øvrig nærkontakt»

Du har vært i nær kontakt med en koronasmittet person, og regnes som «øvrig nærkontakt». Du har ikke karantene, men anbefales å ta to tester og følge med på egne symptomer i 10 dager. Ha lav terskel for å teste deg, selv ved milde symptomer.

Anbefalt testing

De som er «øvrige nærkontakter» anbefales å ta test tre og fem dager etter at de sist var sammen med den smittede personen. Testene kan være selvtester, hurtigtester tatt av helsepersonell, eller PCR tester.

Det er noen unntak til denne anbefalingen om testing:

  1. Barn i barnehagealder eller yngre anbefales kun test dersom de får symptomer. Det er foresatte selv som avgjør om barnet skal testes
  2. De som har gjennomgått koronainfeksjon siste 3 månedene trenger ikke teste seg
  3. De som inngår i et jevnlig testløp på skole eller arbeidsplass trenger ikke følge anbefalingen om testing dag 3 og 5, men fortsette testing i det løpet de er i

De som jobber i helse- og omsorgstjenesten har egne råd. Se FHI sine nettsider for mer informasjon: Testing for SARS-CoV-2 av ansatte og pasienter/brukere i helse- og omsorgstjenester

Hvis testen blir positiv

Tar du en selvtest som blir positiv, må du være i isolasjon og må varsle dine nærkontakter. Du bør ta en bekreftende prøve på teststasjonen, slik at du får registrert resultatet på Helsenorge.no. I Lillestrøm kommune kan du bestille test på to måter:

via lillestrom.kommunen.no 
• ringe koronatelefonen: 94 00 70 02

Registrering av selvtest

Vi anbefaler at du registrerer din positive selvtest

Registrer positiv selvtest

Du kan registrere den postive testen selv, slik at smittesporingen kommer hurtigere i gang.

  • du må logge deg på med BankID
  • løsningen støtter også registrering av barn til den innloggede

Etter registrering er det viktig at:

  • du bestiller tid til PCR-test
  • du varsler dem du har vært i kontakt med 48 timer før du fikk symptomer
  • du varsler arbeidsplass eller skole/barnehage
  • du varsler leder så fort som mulig hvis du er helsepersonell

Symptomer

Du som er «øvrig nærkontakt» skal følge med på symptomer. Får du nyoppståtte symptomer som blant annet sår hals, forkjølelse, hoste, feber, hodepine eller magesmerter, skal du holde deg hjemme og bestille en test.